Saigon City Marketplace Supports McGarvin Intermediate! - article thumnail image

Saigon City Marketplace Supports McGarvin Intermediate!

Saigon City Marketplace Supports McGarvin Intermediate!

McGarvin parents, did you know that when you shop at Saigon City Marketplace you can support McGarvin’s PTSO?  Give the cashier our school code #98 at checkout and they will generously donate 5% of your total grocery bill to McGarvin’s PTSO!!  The PTSO supports McGarvin students by helping to fund prizes and various activities that help make the school year memorable.  Simple, right?  Thank you for shopping Saigon City Marketplace and for supporting our students.

Chợ Sàigòn City Marketplace hỗ trợ trường McGarvin!

Quý vị phụ huynh McGarvin có biết rằng, khi mua sắm tại Sàigòn City Marketplace, quý vị có thể ủng hộ cho hội phụ huynh, giáo viên và học sinh (PTSO) của trường McGarvin không?  Quý vị chỉ cần cung cấp cho nhân viên thu ngân mã số trường học của chúng tôi #98 khi thanh toán và họ sẽ hào phóng tặng 5% tổng hóa đơn hàng tạp hóa của quý vị cho McGarvin’s PTSO !! PTSO hỗ trợ học sinh McGarvin bằng cách giúp tài trợ các giải thưởng và các hoạt động khác nhau giúp làm cho năm học trở nên đáng nhớ. Đơn giản, phải không quý vị? Cám ơn quý vị đã mua sắm tại Sàigòn City Marketplace và đã hỗ trợ con em học sinh chúng ta.

 

Saigon City Marketplace Apoya McGarvin Intermedio

Padres de McGarvin, ¿sabían que cuando compran en Saigon City Marketplace pueden apoyar el PTSO (Conocido en inglés como la Organización de Padres, Maestros y Estudiantes) de McGarvin? ¡¡Entréguele al cajero nuestro código escolar #98 al momento de pagar y ellos donarán generosamente 5% de su factura total de comestibles al PTSO de McGarvin!!  El PTSO apoya a los estudiantes de McGarvin ayudando a financiar premios y diversas actividades que ayudan a que el año escolar sea memorable. Simple, ¿verdad? Gracias por comprar en Saigon City Marketplace y por apoyar a nuestros estudiantes.

 

مركز تسوق Saigon City يدعم مدرسة مكجارفن المتوسطة

أهالي طلاب مدرسة مكجارفن، هل تعلم أنه بإمكانك دعم منظمة الأهل والمعلم والطالب (PTSO) الخاصة بمدرسة مكجارفن عند التسوق في سوق  Saigon City ؟ امنح موظف الكاشير رمز مدرستنا # 98 عند محطة الدفع وسيقوم مركز التسوق بالتبرع بسخاء بنسبة 5 ٪ من إجمالي فاتورة البقالة لمنظمة الأهل والمعلم والطالب (PTSO) الخاصة بمدرسة مكجارفن! تدعم PTSO طلاب مدرسة مكجارفن من خلال المساعدة في تمويل الجوائز والأنشطة المختلفة التي تساعد في جعل العام الدراسي جدير بالتذكر. إنه لأمر بسيط ، أليس كذلك؟ شكرًا لك على التسوق في Saigon City Marketplace ولدعم طلابنا.